The Prometheus in Fallen Street

2018
Guangzhou, China

53’47’’, 1920 * 1080, stereo sound, color


VIDEO


Link


©Liu Shuai 2024